Stypendia

Szanowni Rodzice,

   W związku ze zbliżającą się wypłatą stypendium szkolnego   ( wnioski składane u pedagoga szkolnego we wrzesniu 2022 r. )
za miesiące od września – grudnia 2022 r., proszę pilnie o informacje w przypadku zmiany okoliczności uprawniających do przyznania stypendium.

    Zmiany, które mają wpływ na prawo do stypendium to m.in.: podjęcie zatrudnienia, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, staż lub inne formy pomocy dla bezrobotnych, prawo do renty/emerytury, świadczenia chorobowego, rehabilitacyjnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, opiekuńczego, alimentacyjnego, zmiana liczby osób w rodzinie, wyjazd członka rodziny za granicę, niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki, skreślenie z listy uczniów, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, MOW/MOS albo w pieczy zastępczej, a także inne powody wpływające na prawo do świadczenia.

   Proszę o podanie powyższych informacji za posrednictwem dziennika elektornicznego, telefonicznie: 55 625 85 86 lub osobiście w godzinach pracy pedagoga , podanych na stronie szkoły.

   Z poważaniem –
   Dorota Burdynowicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.