Dziś nauka jutro sukces

Dzisiaj nauka, jutro sukces – podsumowanie zajęć ekonomicznych

Od marca 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”
(RPWM.02.02.02-28-0006/17), którego wnioskodawcą jest Fundacja „Pro Scholam”, a
partnerem Gmina Miasto Elbląg. Zakłada on realizację działań edukacyjnych w dwuletnim
okresie, a wartość projektu wynosi 1 699 476,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 602 196,00 zł.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenie
kompetencji zawodowych nauczycieli i podniesienie świadomości i wiedzy rodziców w
zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci. Beneficjentami projektu są cztery
szkoły podstawowe w Elblągu – SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14 i SP nr 23.
Wśród zajęć prowadzonych w ramach przedsięwzięcia znalazły się zajęcia
ekonomiczne (trening kreatywności w biznesie), których celem jest rozwój kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie innowacyjności, kreatywności czy też pracy zespołowej.
Metody i formy pracy mają charakter aktywizujący, uczniowie również pracują metodą
projektu edukacyjnego. W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbywała się pierwsza
część projektu, związana z umiejętnościami społecznymi, bankami i pieniędzmi.
W roku szkolnym 2018/2019 odbywała się druga część projektu. W ramach zajęć
ekonomicznych uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania gospodarki
rynkowej, planowaniem własnego budżetu domowego, zagadnieniami związanymi z
budżetem państwa, inflacją, inwestowaniem i funkcjonowaniem giełdy. Podsumowaniem tej
niełatwej tematyki na koniec I semestru była praca metodą projektową, której celem było
wykonanie przez grupę gry „Monopoly” z nazwami ulic miasta Elbląga. Wszystkie gry
zostały wykonane kreatywnie i estetycznie, wypróbowano je na zajęciach podsumowujących.
W drugim semestrze uczniowie zgłębiali tematykę z zakresu praw konsumenckich,
marketingu i przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu potrafią jasno wyrażać własne potrzeby,
wymieniają najważniejsze prawa przysługujące konsumentom, potrafią złożyć reklamację,
nazywają triki stosowane w reklamach, a także znają postać Thomasa A. Edisona jako
przedsiębiorcy.
Ostatnia część projektu zakończy się w styczniu 2020 r., a na zajęciach zaplanowano
tematykę z zakresu rynku pracy i bezrobocia, a także planowania własnej kariery zawodowej.
Tomasz Rozenbajgier

Podajemy plan rozkładu zajęć do projektu Dziś nauka jutro sukces

 

rozkład zajęc