Czytam z klasą

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 realizują Ogólnopolski Projekt Czytelniczy – CZYTAM Z  KLASĄ

Cele projetu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

  • rozwijanie aktywności czytelniczej,

  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

  • integracja zespołu klasowego,

  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

MODUŁ I – Fikuśne lekturki spod CHMURKI