Emocja

W tym roku szkolnym realizujemy ogólnopolski projekt EMOCJA – I moduł udało sie zrealizować jeszcze, kiedy chodziliśmy do szkoły … II zrealizowaliśmy już zdalnie 💪💪
II moduł to wyobraźnia … każdy z Nas ma wyobraźnię, dzięki której możemy przenieść się na chwilę w wymarzony przez nas świat ! 🙂
” Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego ! …” – i tak się właśnie bawilismy .. 😉 ❤
Moduł II zakończony ! ❤
KROPKA … KROPECZKA …. Ten dzień był w klasach 1-3 baaaardzo kropeczkowy !! Jedna mała kropka a tak wiele znaczy …. Każdy z Nas jest wyjątkowy , każdy z Nas jest wspaniały … każdy z Nas ma ukryty talent ! ❤️

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych
i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.

Pięć razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek i opowiadań oraz omówienie z dziećmi konkretnych cech i zachowań; gry; odgrywanie scenek i ról; rozmowy itp. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności. Głównym założeniem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach. Dlatego, aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności uczniowskiej, od września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, wspomagający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy- poprzez aktywną działalność edukacyjną.

II. Cele innowacji

Cele ogólne:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.