Posiłek w szkole i w domu

Program  „Posiłek w szkole i w domu”
współfinansowany ze środków budżetu państwa.
W 2022 roku nasza Szkoła zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 – organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe doposażenie kuchni i stołówki w nowoczesny sprzęt oraz poprawa ich standardu.
Dofinansowanie: 80. 000,00 zł
Całkowita wartość: 100.000,00 zł