Projektowe zajęcia ekonomiczne

Projektowe zajęcia ekonomiczne

Od marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu rozpoczęła się realizacja projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” (RPWM.02.02.02-28-0006/17), którego wnioskodawcą jest Fundacja „Pro Scholam”, a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Zakłada on realizację działań edukacyjnych w dwuletnim okresie, a wartość projektu wynosi 1 699 476,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 602 196,00 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli i podniesienie świadomości i wiedzy rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci. Beneficjentami projektu są cztery szkoły podstawowe w Elblągu – SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14 i SP nr 23.

Wśród zajęć prowadzonych w ramach przedsięwzięcia znalazły się zajęcia ekonomiczne (trening kreatywności w biznesie), których celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie innowacyjności, kreatywności czy też pracy zespołowej. Metody i formy pracy mają charakter aktywizujący, uczniowie również będą pracować metodą projektu edukacyjnego. Po przeprowadzeniu testu kompetencji, który wykazał poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie postaw społecznych i edukacji ekonomicznej, do realizacji zaplanowano cztery bloki tematyczne w ciągu dwóch lat trwania projektu: 1. Umiejętności społeczne. Banki i pieniądze, 2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej, 3. Konsumenci, marketing i przedsiębiorczość i 4. Rynek pracy i bezrobocie. Planowanie własnej kariery. Od marca do czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się po 16 zajęć w dwóch grupach uczniów liczącej po 8 uczestników. Uczniowie zrealizowali pierwszy z czterech planowanych bloków tematycznych – „Umiejętności społeczne. Banki i pieniądze”. W ramach zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych oraz pracy zespołowej, uczniowie zapoznali się m.in. ze sposobami komunikowania się, skutecznego wyrażania własnego zdania i autoprezentacją, historią, rodzajami i zakresem działania banków, formami oszczędzania, rodzajami kredytów bankowych i sposobami ich spłaty czy historią, rodza

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne, Rodzice, Uczniowie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.