kartki dla Powstańców Warszawskich- ogólnopolska akcja BohaterON

Projekt BohaterON w Twojej Szkole jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom”.

W ramach programu należało zrealizować mini projekt historyczny.

W dwóch elbląskich szkołach podstawowych : w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego oraz w szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu przy ul. Mickiewicza realizowane są projekty patriotyczne na zajęciach historii oraz wychowania do życia w rodzinie, a także na zajęciach artystycznych, sztuki, plastyki i godzin wychowawczych-  uczniowie klas 4-8 realizują program ogólnopolski- BohaterON. Celem tego programu jest popularyzacja historii Polski, znajomość wydarzeń z okresu II wojny światowej, zwłaszcza tematyki powstania warszawskiego. W tym celu oglądamy z uczniami fragmenty filmów dostępnych na stronach projektu BohaterON, m.in. fragmenty „Czasu Honoru”, następnie uczniowie poznają sylwetki wybranych powstańców warszawskich, żyjących jeszcze bohaterów z tamtych lat, uczniowie podczas dyskusji podają, kto dziś dla nich jest prawdziwym bohaterem, odróżniają pojęcia bohater- idol- autorytet. Poprzez relacje świadków, ich osobiste doświadczenia i przeżycia, bliżej poznają historię czasu „63 dni chwały”- powstania warszawskiego.

Dzięki tym zajęciom uczniowie lepiej rozumieją znaczenie słowa: patriotyzm dawniej- gotowość po poświęcenia, do oddania życia za ojczyznę, dochodzą do wniosków i konkluzji, że dziś w innym wymiarze należy być patriotą.

Następnie ćwiczą na osi czasu umiejętności chronologiczne, umiejscawiają wydarzenia wybuchu II wojny światowej, agresji niemieckiej i sowieckiej, wybuch powstania warszawskiego, lokalizują na mapie dwóch agresorów Polski.

Finałem akcji jest wypisanie  kartek do Powstańców Warszawskich, pocztówek BohaterON, które do 2 października br. należy wysłać do Warszawy, na podany adres przez organizatorów na stronie www.bohateronwtwojejszkole.pl.

Szkoły otrzymują pakiety materiałów edukacyjnych (konspekty zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej, pocztówki BohaterON, plakat informacyjny), a po akcji – pamiątkowy  dyplom.

Dodatkowo w ramach projektu historycznego – „BohaterON”- kilka szkół podstawowych wzięło udział w elbląskiej grze miejskiej  8.09.br.- „Dostarczyć meldunek”, w której uczniowie ulicami Starego Miasta przedzierali się biegnąc w strojach powstańczych, rozszyfrowując mapę historyczną, zdobywając  punkty gry i opatrując rannych. Grę miejską zorganizowało Międzyszkolne Koło Historyczne pod przewodnictwem Piotra Imiołczyka.

Całość było świetną formą dramy, zabawy historycznej i tylko od kreatywności i pomysłowości uczniów i nauczycieli zależał przebieg tego rodzaju sztafety, czy miejskiej gry terenowej. Działania tego rodzaju są formą kształtowania postaw patriotyczno-obywatelskich młodych pokoleń i atrakcyjną formą edukacyjną.

Ten wpis został opublikowany w kategorii 100- lecie Niepodległości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.