INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁZIMOWISK ORAZ ZAJĘĆ W MDK I MOS

Departament Edukacji informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów półzimowisk w okresie ferii tj. w dniach 04 – 15.01.2021 r. w niżej wymienionych szkołach zorganizowany będzie wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Półzimowiska będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym – liczebność grup wynosić będzie maksymalnie 12 osób.

Organizatorami będą: • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6. Tel. 55 625 87 81 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r •

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2. Tel. 55 625 86 21 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r. •

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41. Tel. 55 625 84 81 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r. •

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12 tel. 55 625 85 60 II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r. •

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27 tel. 55 625 83 41 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r. II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

Pełna odpłatność za turnus wynosi 340,00 zł, w tym Gmina Miasto Elbląg pokrywa koszt 140,00 zł za uczestnika natomiast rodzic 200,00 zł (50 zł wyżywienie). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę całkowitą za wyżywienie i zgodnie z zapisem wymienionej Uchwały otrzymują 20% zniżki od pozostałych kosztów, zatem pełna odpłatność wynosi 170,00 zł. W celach dotyczących organizacji wypoczynku m.in. wydawania kart prosimy od dnia 15.12.2020 r. bezpośrednio kontaktować się z wybraną placówką. Informujemy również, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Młodzieżowym Domu Kultury w czasie ferii odbędą się nieodpłatne zajęcia sportowe oraz artystyczne. Zajęcia organizowane będą od godziny 7.30 do godziny 15.30. Placówki zapewniają uczestnikom zajęć sportowych i artystycznych obiad finansowany przez Gminę Miasto Elbląg. Zapisy: od 15 grudnia tel. MOS 55 625 84 21 tel. MDK 55 625 82 11

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.