OBIADY

Opłata za obiady na m-c listopad 2020
68 zł
(20 dni listopada x 3,40 zł  )

Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy w dniach: 22.10 do 29.10.2020r (Bank PKO BP, przelew internetowy)
nr konto:  89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

W tytule wpłaty należy podać imię

i nazwisko dziecka oraz klasę
Warunkiem korzystania z obiadów w październiku jest wpłynięcie należnej sumy do dnia29 października 2020 r.

W sprawie obiadów proszę kontaktować się  z intendentem

tel:  55-625-85-90 (7.00 -13.00)