Kadra pedagogiczna

Burdynowicz Dorota – pedagog specjalny, pedagog szkolny

Czajkowska Dorota – matematyka

Dobies Dorota – edukacja wczesnoszkolna

Fabisiak Monika – logopeda, terapeuta komunikacji wspomagającej

Grondecka Joanna – edukacja wczesnoszkolna

Grynis Paweł – wychowanie fizyczne

Jażdżyńska Izabela – informatyka, edukacja informatyczna

Karcz Joanna – wychowawca świetlicy

Koteluk Magdalena – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa

Kowalski Jacek – religia

Kubas Sylwia – nauczyciel wspomagający, biofeedback

Kuczuro-Waszak Beata – edukacja wczesnoszkolna

Mazurowska Beata – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Magoń Ewelina – fizyka

ks. Mikołajczyk Kamil – religia

Modrzewska Anna – historia, geografia

Namiotko Joanna – język angielski

Obrębska Aneta – wychowawca świetlicy

Orzeł Katarzyna – język angielski

Pierzyńska-Czujwid Kazimiera – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Pisarkiewicz Elżbieta – plastyka, muzyka, wychowanie komunikacyjne, doradztwo zawodowe

Polkowska Żaneta – matematyka

Reczkowska Monika – biologia, chemia, przyroda, wychowawca świetlicy

Sidor Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna

Staniaszek Beata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Tuzimek Beata – język polski

Wawro Włodzimierz – informatyka

Winczewska Agnieszka – język angielski

Wityk Ewa – język polski

Witucka Wiesława -kierownik świetlicy

Wołoch-Romańczyk Lucyna – psycholog

Zygarłowska Ewa – język niemiecki, technika, plastyka