Pedagog/Psycholog

Pedagog szkolny
Pani Dorota Burdynowicz – Psycholog szkolny
Pani Lucyna Wołoch- Romańczyk

Godziny pracy specjalistów: