Czytam z klasą

Klasy I – III  realizują Ogólnopolski Projekt Czytelniczy – CZYTAM Z  KLASĄ

Cele projetu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

  • rozwijanie aktywności czytelniczej,

  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,integracja zespołu klasowego,

Rok szkolny 2020/2021