Ceremoniał sztandaru

Sztandar szkoły:

 • sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów;
 • uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej szkoły Podstawowej wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;
 • skład osobowy pocztu sztandarowego:
 1. Chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń,
 2. Asysta – dwie uczennice;
 • kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony;
 • kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 • decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
 • poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 • insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 • sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.
Źródło: Statut Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu,
§154 Dział  XVI Ceremoniał szkolny

 

 Skład osobowy sztandaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwyty sztandarem

Postawa – Spocznij

 

Postawa – na ramię sztandar

Postawa – prezentuj sztandar