Logopeda

Logopeda szkolny
Patrycja Machelska
Pomocą logopedyczną objęci są uczniowie z klas 0-III. Dzieci kwalifikuje się na podstawie badań przesiewowych. Zajęcia odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcjach, w małych grupach. Szkoła posiada bogato wyposażony gabinet w gry i programy komputerowe.

Rodzicu!!! 

 

     Aby terapia przynosiła efekty MUSISZ ćwiczyć z dzieckiem codziennie, 3-5 minut, wtedy wzmocnisz i utrwalisz pracę logopedy w domu, a dziecko  wdrożysz do stopniowego pilnowania samemu swojej wymowy. To niewiele!!!! Nauka poprawnej wymowy to tak, jak nauka języka obcego – trzeba dużo powtarzać, by została na zawsze!

Terapia wad wymowy czyli korygowanie (usuwanie) zaburzeń wymowy dotyczy następujących wad:

1) Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż. Występuje w postaci:

* Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

– spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, czapka – capka

– spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
np. szafa – śafa, żaba – źaba, czekolada – ćekolada, sałata-śałata, zapałki – źapałki,

cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

– spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka

* Brak realizacji głosek – głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez

dziecko:   np. szafa – afa, koza – koa,

* Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż –   np. podczas

artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

2) Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski /r/, przejawia się poprzez:

* Zastępowanie głoski /r/ innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

* Opuszczenie głoski /r/  np. ryba – yba

* Nieprawidłowa realizacja głoski /r/ – polega na deformacji głoski /r/, czyli tworzeniu

dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka.

Brzmienie głoski   /r/ jest zdeformowane.

3) Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski /k/ lub jej brak w wymowie

4) Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /g/ lub jej brak w wymowie

* Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:

np. kura – tura, kino – tino,

*  Opuszczanie głosek k, g:
np. kura – ura, kino – ino

5) Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie  potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np.  zamiast b mówi p, zamiast d mówi t  itp.;

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b – p, bi – pi, d – t, g – k, gi – ki, dz – c, dż – cz, dź – ć, w – f, wi – fi, z – s, ż – sz, ź – ś

np. arbuz – arpus, bitwa – pitwa, daj – taj, granica – kranica, gimnastyka – kimnsastyka,

dzbanek – cpanek, dżdżownica – czczownica, dziwny – ciwny, towar – tofar, telewizja –

telefisja, wąwóz – fąfós, bagaże – pakasze, przedrzeźniać – przetsześniać

6) Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /l/, która przejawia się najczęściej:

* Zastępowanie jej głoską /j/    np. lampa – jampa, lalka – jajka, kolano – kojano…

7)  Złożone zaburzenia wymowy – występowanie kilku zaburzeń jednocześnie u jednego  dziecka.