100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

1.konkursy tematyczne o treści historycznej;
Westerplatte- konkurs na najciekawsza prezentację- październik listopad 2017 organizator SP19, informacje są na librusie, zdjęcia na FB szkoły naszej

2. konkurs mitologiczny- D. Kamm i E.wityk

Akademie patriotyczne i wieczornice;
a) wieczornica patriotyczna- wieczór poezji, listopad 2017
b)akademia z okazji święta Niepodległości- listopad 2017
c) montaż słowno- muzyczny z fragm. filmu-Grudzień 70″ Strajki na Wybrzeżu- grudzień 2017r.

3. wyjścia do Klubu Garnizonowego (teraz zm. nazwy od marca -Klub Dywizji Północno-Wschodniej) na warsztaty z historii najnowszej, wykłady Instytutu Pamięci Narodowej w ramach programu „Przystanek Historia”- cyklicznie spotkanie, raz na dwa miesiące)

4. Wyjścia ze sztandarem upamiętnienie rocznic i świąt narodowych
(zdjęcia i daty na fb szkoły;
1. 09; 17.09; 11.11; 20.12. 1.03; 14.02.;
w kolejności : Rocznice wybuchu II wojny światowej, 17.09-rocznica agresji ZSRR na Polskę;
rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę,
rocznica wybuchu Strajków Robotników na Wybrzeżu- Grudzień 70″
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- 1.03.
14.02- Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego;

5. wyjścia na wykłady i prelekcje do Biura Posła PiS Jerzego Wilka, działalność edukacyjna i obywatelska pracowników IPN-u- 06. 03. br. zdjęcia na str. facebooka szkoły

6. konkursy plastyczne, literackie, formy przestrzenne, makiety, plakaty, pomniki, rzeźby uczniów nt. Żołnierzy Wyklętych- wysokie miejsca w konkursach- rozstrzygnięcie zdjęcia na FB SP14 dnia 14.03. br.

7. Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej- konkurs wybitni Polacy i nie tylko odznaczeni honorowym tytułem: „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”- konkurs w toku- rozstrzygnięcie około 15 kwietnia;
związany z obchodami dnia 6 marca- Godni- Sprawiedliwi- realizacja haseł” prawa i godność oraz wolność człowieka- znajomość PP- podstawy programowej, klasy młodsze SP i starsze na godz. wychow, na lekcjach WOS-u i historii oraz na WDŻ.
organizator konkursu (hasło Godni – Sprawiedliwi) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w E-gu nr 2 ul. Polna oraz Muzeum Stutthof,

8. Konkurs KO- Legendy warmińskie- konkurs do 20. kwietnia ( w toku realizacji)

9. Żywe lekcje historii; zaproszenie świadkówhistorii, bractw rycerskich, odtwórców dziejów ojczystych, spotkania z eksponatami z dawnych epok i ciekawymi ludźmi;
a) dni otwarte- promocja szkoły-1.03 zdjęcia na fb szkoły „Skrzynia pełna tajemnic z historii średniowiecznego Elbląga” tańce średniowieczne, mapy, wygląd miasta, zasady higieny, Elbląg- miastem Hanzy, zbroje rycerskie, ubiory mieszczan.
b) Żywa Lekcja Historii- Dorota Kamm- 16.03. br spotkanie w ramach poznania epoki napoleońskiej z przełomu XVIII/ XIX wieku.
w ramach tych akcji i prezentacji uczniowie wykonują zdjęcia w strojach dawnych.
c) Koncert o Niepodległej dla klas 4-6 w pt.23.03.2018r. o godz. 10.45.  na sali gimnastycznej.

10. Rok- 2017 Rokiem gen. Bolesława Nieczuja- Ostrowskiego- ostatni żołnierz wyklęty w Elblągu- pogadanka w kl. 4b, wyjście pod Pomnik Generała, we wrzesniu 30.09.2017.
w listopadzie, uczn. otrzymali nagrody za udział w konkursie histor. z rak Przewodniczącego Rady Miasta  Marka Pruszaka( zdjęcia na FB szkoły).

11. Turniej Wiedzy o Elblągu; w poniedziałek- planowany jest turniej dla klas trzecich; obejmujący sprawności sportowe, kulinarne i wiedzę z regionu oraz edukacje historyczną, co wiem o moim miescie Elblągu?(26.03.2018r.) realizacja w toku.

12. wycieczki klasowe i szkolne np. wyjazd do Gdańska klas 7c, 7b i 4b- zwiedzanie Muzeum II wojny światowej, udział w warsztatach histor. „odszyfrowanie Enigmy i innych kryptonimów”” co to jest źródło historyczne?”07.03- zdjęcia na FB „Czternastki”

13. Wyjścia do Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu w ramach edukacji regionalnej klas SP i gimnazjum,

14. wędrówki piesze- rajdy turystyczno-krajoznawcze przy współracy z PTTK;
a) rajd do Fiszewa- śladami żołnierzy powstania listopadowego – luty 2018
b) rajd do Nadbrzeża- oddanie czci ofiarom obozu Hoppehil-Nadbrzeże, ( zbrodnie hitlerowskie z czasów II wojny światowej) kwiecień 2018 ( planowany, realizacja w toku).