Program dla szkół

Na tej stronie publikowane będą informacje dotyczące ,,Programu dla szkół”. Przeznaczone będą dla rodziców dzieci z klas 1-5, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego zasady realizowania „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022., mogą brać udział w programie.

Proszę również zapoznać się z warunkami udziału w programie:

Warunki_udziału_w_Programie_dla_szkół_2021-2022 (1)

oraz z załącznikiem nr XI -Zgoda rodziców na udział w programie

Załącznik_XI_-__Oświadczenie_rodzica__opiekuna_prawnego_zdalne_2021-2022