Program dla szkół

Na tej stronie publikowane będą informacje dotyczące ,,Programu dla szkół”. Przeznaczone będą dla rodziców dzieci z klas 1-5.

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do zapoznania się z nowymi Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024 wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 123/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 05.09.2023 r.