Biblioteka

Nauczyciel bibliotekarz- Beata Mazurowska

Godziny pracy biblioteki w II półroczu r. szk. 2023/2024:

poniedziałek: 10.00- 14.00

wtorek: nieczynne

środa: 11.30- 14.30

czwartek: 7.30- 12.00

piątek: 8.00- 11.30

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.”
                                                                                                           / Krystyna Wodnicka /

Kto jest najważniejszy w bibliotece?
Bez obecności kogo – każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!

Biblioteka mieści się na parterze i składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni oraz czytelni wyposażonej w osiem stanowisk komputerowych, tablicę multimedialną i projektor.

Oferujemy naszym czytelnikom księgozbiór liczący ponad 4500 woluminów. Większość z nich stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży. W bibliotece znajduje się też bogaty zbiór literatury popularnonaukowej i obszerny księgozbiór podręczny. Lektury klas 1-8 wydzielone są na odrębnych regałach. Posiadamy również  zbiory specjalne (filmy, audiobooki, programy multimedialne itp.). Zbiory biblioteki są cały czas powiększane.

Księgozbiór podzielony jest na następujące działy:

1. Literatura piękna:

B– baśnie, legendy i podania

Bw– bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych

H– powieści i opowiadania historyczne

Ob – powieści i opowiadania obyczajowe

P– powieści i opowiadania  przygodowe, podróżnicze

Prz – powieści i opowiadania przyrodnicze

Pd– poezja, dramat

F– powieści i opowiadania fantastyczne

W– powieści i opowiadania o II wojnie światowej

K– komiksy

2. Lektury (ułożone według klas).

3. Księgozbiór podręczny- encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy.

4. Literatura popularnonaukowa- pozycje z zakresu filozofii, psychologii, historii, przyrody, religii, biologii, geografii, techniki, językoznawstwa, nauki o literaturze, chemii, matematyki, sztuki, sportu, rozrywki pogrupowana wg dziedzin wiedzy.

5. Księgozbiór dla nauczycieli- obejmuje literaturę pedagogiczną, psychologiczną oraz pozycje metodyczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, w naszej bibliotece zapewniono czytelnikom wolny dostęp do półek, co umożliwia bezpośredni kontakt ze zbiorami, bez konieczności korzystania z katalogów bibliotecznych i pomocy bibliotekarza. Czytelnik staje się bardziej samodzielny. Wolny dostęp do zbiorów umożliwia ponadto pobieżne poznanie treści książki, lepsze wykorzystanie zbiorów, oszczędność czasu czytelnika.

W bibliotece działa Koło Miłośników Książki. Należący do niego uczniowie wspomagają w pracy nauczyciela bibliotekarza pełniąc dyżury w bibliotece podczas przerw, pomagają przygotowywać gazetki, konkursy, imprezy biblioteczne oraz opiekują się księgozbiorem.

Do zadań Koła Miłośników Książki należy m. in.:

– pomoc i doradzanie przy wyborze książek młodszym czytelnikom,

– poznawanie tajników pracy bibliotecznej,

– rozwijanie własnych zainteresowań czytelniczych i uzdolnień twórczych,

– podejmowanie działań służących promocji książki w szkole i środowisku,

– wdrażanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

UWAGA!!! 

W bibliotece szkolnej prowadzona jest akcja:                                                                                                
„Podaruj książkę bibliotece szkolnej!”- Jeśli masz w domu książkę, której już nie czytasz, przynieś ją do biblioteki. Inne dzieci chętnie ją przeczytają!

Sięgajmy po dobre książki, pamiętając o tym, że „ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej. W bibliotece możesz:

– wybierać i wypożyczać książki,

– czytać czasopisma,

– wyszukiwać informacje,

– myśleć,

– mieć spokój,

– uśmiechać się.

Francuski pisarz Daniel Pennac zaproponował czytelnikom 10 niezbywalnych praw. Oto one:
1. Prawo do nieczytania.
2. Prawo do opuszczania stron.
3. Prawo do nieskończenia książki.
4. Prawo do czytania byle czego.
5. Prawo do czytania byle gdzie.
6. Prawo do czytania raz tego, raz owego.
7. Prawo do ponownego przeczytania.
8. Prawo do czytania na głos.
9. Prawo do niemówienia o lekturze.
10. Prawo do zatopienia się w lekturze, uznania świata fikcyjnego za realny.