Szkoła wierna dziedzictwu

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Informujemy, że w br. szkolnym nasza szkoła rozpoczęła starania o przyznanie jej certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”. W konkursie w pierwszej edycji, czyli w roku 2017 nasza szkoła  uzyskała  Certyfikat . Mamy nadzieję, że i tym razem nasze działania zostaną dostrzeżone i nagrodzone tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem, który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”. Szkoła Podstawowa nr 14  w  Elblągu  od lat kształtuje i promuje postawy patriotyczne. Co roku upamiętniamy najważniejsze dla Polski wydarzenia, poznajemy historię i piękno naszego regionu. W realizację projektu zaangażowani są wychowawcy, nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły.

Dla osiągnięcia powyższych celów w ramach ubiegania się o Certyfikat zaplanowaliśmy różnorodne działania służące:

 1. Kształtowaniu poczucia przynależności do rodziny, środowiska lokalnego, społeczności szkolnej, regionu, kraju.
 2. Rozbudzaniu zainteresowania najbliższą okolicą, jej przeszłością i teraźniejszością. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury.
 3. Rozwijaniu zainteresowania zwyczajami, obyczajami, dziedzictwem kultury, przyrodą.
 4. Nabywaniu umiejętności właściwych zachowań w stosunku do ludzi i przyrody.
 5. Kształtowaniu umiejętności działania w różnych sytuacjach.
 6. Poznaniu kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej oraz   innych instytucji znajdujących się w Elblągu.
 7. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
 8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

 

Nasze działania w roku szkolnym 2020/2021 :

W ramach realizacji projektu w szkole zrealizowano następujące działania patriotyczne:

 • Udział w konkursach historycznych organizowanych na terenie miasta :

W październiku uczniowie z klasy 8 b pod opieką Katarzyny Staniszewskiej wzięli udział  w konkursie historycznym pn. „ Historyczna olimpiada” , którego organizatorem był Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży pojęcia niepodległości , poszerzenie i utrwalenie wiedzy nt. ważnych wydarzeń historycznych , promocja obchodów Święta Niepodległości i stulecia Bitwy Warszawskiej. Uczestnik Maks Tyburcy zakwalifikował się do etapu II- finałowego- zdobył wyróżnienie i wykazał się wiedzą w zakresie wydarzeń prowadzących do odzyskania suwerenności przez Polskę oraz Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

 • Konkursy szkolne o tematyce patriotycznej:

Moja Polska, moja Ojczyzna”- konkurs czytelniczy

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3281687781943289

23 października w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas drugich pod hasłem „Moja Polska, moja Ojczyzna”. Jego celem było promowanie wartości patriotycznych, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie techniki czytania. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z tekstami dotyczącymi naszej Ojczyzny. Czytaliśmy o polskich zwyczajach i tradycjach, sławnych Polakach oraz ważnych wydarzeniach i wyjątkowych miejscach.

 • Udział w ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do hymnu”

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3294409344004466

W dniu 8 listopada równo o godzinie 11:11 tak jak w całej Polsce uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do hymnu” . Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów.

 • Obchody Święta Niepodległości w czasie pandemii

W tym roku z uwagi na panującą sytuację epidemiczną niemożliwe było  zorganizowanie uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości  i wspólne radowanie się z 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Pomimo tych trudności nauczyciele klas 1-3 przygotowali dla wychowanków  szereg działań i atrakcji  związanych z  obchodami Święta Niepodległości . Jedną z propozycji  było złożenie życzeń dla Niepodległej i wspólne wykonanie piosenki „ Jesteśmy Polką i Polakiem”.

https://www.facebook.com/845554425556649/videos/42635684170647

https://www.facebook.com/watch/?v=426356841706471

W listopadzie  w klasach IV-VIII wychowawcy zrealizowali  zajęcia pt.  „Ojczyzna widziana oczami poety”- czytamy wiersze o Polsce. Uczniowie klas IV-VIII w trakcie zajęć online na godzinie wychowawczej  czytali wiersze o tematyce patriotycznej. Wśród nich znalazły się  przepełnione miłością do Ojczyzny wybrane wiersze Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Różewicza, Marii Konopnickiej, czy Tadeusza Kubiaka. Celem tych lekcji wychowawczych było przede wszystkim promowanie wartości patriotycznych, rozbudzenie miłości do kraju ojczystego, ale również  budzenie zainteresowań polską poezją patriotyczną, kształcenie wrażliwości czytelniczej oraz doskonalenie techniki czytania. Nie zabrakło także refleksji o Ojczyźnie, dyskusji mających uświadomić uczniom wieloaspektowości pojęcia „Ojczyzna” oraz znaczenie faktu Odzyskania Niepodległości. Ważnym elementem spotkań online było też przypomnienie sylwetek znanych rodaków.

4- Dlaczego świętujemy 11 listopada?-  opracowanie prezentacji multimedialnej przez uczniów klas siódmych  .

Uczniowie  klas 7a, 7b i 7c pod opieką pani Katarzyny Staniszewskiej opracowali prezentacje multimedialne – Dlaczego świętujemy 11 listopada?  Prezentacje zostały zamieszczone  na stronie internetowej szkoły i stały się doskonałym źródłem wiedzy o polskich świętach narodowych .Dzięki prezentacjom uczniowie dowiedzieli się:  dlaczego  Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada? Kto ustanowił to święto? Z jakimi wydarzeniami ono się wiąże ? Prezentacje przybliżyły uczniom sylwetki wielkich Polaków zaangażowanych w walkę o zachowanie tożsamości narodowej. Linki do najciekawszych  prezentacji:

 • Klasa 7a – Natalia Stanek i Vanessa Staniszewska

https://docs.google.com/presentation/d/1h3N9tCTz2GaYKdVAglVPxY2p9_w29RTx202-Pp4S0gM/edit#slide=id.p6

 

 • Klasa 7 b Kacper Hołody- 7b

https://docs.google.com/presentation/d/1egjx8_xS5L2dx4-l0gsOgyyh-Ws8dDmNbUip-D6rtIA/edit#slide=id.p10

 • Klasa 7 b Oliwier Wildenhain– 7b

https://docs.google.com/presentation/d/1BSLL6yrmT1Yti-TrW9OIbfiz7icLYiB8YouSPNMG4R4/edit#slide=id.p10

 • Klasa 7 c – Zuzanna Romanowska

https://docs.google.com/presentation/d/1jl8T4L7cjJS5BxdKgHAdKSxyWpEuGkZHOs1HbjM_A_g/edit?ts=5fc55320#slide=id.p

 

5.Czym w tradycji narodowej są pieśni?- przeprowadzenie pogadanek w klasach 4-8  na  lekcjach  muzyki przez  panią Elżbietę Pisarkiewicz. Celem zajęć online było wzbudzenie w uczniach refleksji nt. walk o wolność, zapoznanie uczniów z bogatym repertuarem  pieśni o tematyce patriotycznej, promowanie wartości patriotycznych. Uczniom szczególnie spodobały się pieśni  „ Białe róże”  oraz „ Deszcz , jesienny deszcz”. „ Białe róże” to jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej i była jedną z ulubionych pieśni żołnierzy walczących w latach 1918 – 1921 . Natomiast „ Deszcz, jesienny deszcz”  to utwór, który powstał  czasie II  wojny światowej i był ulubioną  piosenką  żołnierzy  Armii Krajowej działających  w Puszczy Kampinoskiej  , a później skradł serca  harcerzy   „Szarych Szeregów”.  Autor utworu zginął w 1944 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stuthoff.

 1. Promocja ważnych wydarzeń historycznych na stronie internetowej szkoły – zamieszczenie informacji dotyczących przebiegu wydarzeń
 • Grudzień 1970

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3391759167602816

 • 39 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3381678141944252

7.Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3627587870686610

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3583611091750955

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w tym roku  obchodziliśmy  już po raz dziesiąty. 1 marca w całej Polsce były organizowane liczne wydarzenia upamiętniające bohaterów podziemia niepodległościowego. Ze względu na sytuację epidemiczną musieliśmy ograniczyć nasze działania ,  zmienić ich  formułę tak ,aby  była  dostępna online. Nauczyciel historii  Katarzyna Staniszewska skorzystała  z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej- wirtualna paczka historyczna  i przeprowadziła  lekcję  historii w klasach ósmych   o tragicznej historii Żołnierzy Wyklętych.   Uczniowie rozwiązali quiz o Żołnierzach Wyklętych  oraz wykonali prace plastyczne . Najciekawsze prace  zostały zamieszczone na gazetce ściennej . Uczniowie mogli obejrzeć wystawę swoich prac w dniu pisania próbnych egzaminów ósmoklasisty.

 KARTKA DLA BOHATERA 

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3620592671386130

Pamięć o bohaterach to nie tylko pamięć o poległych, lecz także pamięć o wciąż żyjących, wielkich, choć czasem zapomnianych żołnierzach, którzy ryzykowali życie i zdrowie dla wolnej Polski . Dlatego cyklicznie w okresie Świąt nasza szkoła  włącza się w akcję – Kartka dla Bohatera. Uczniowie  wykonali własnoręcznie kartki świąteczne dla kombatantów, które zostały im wręczone za pośrednictwem Stowarzyszenia im. generała brygady Bolesława Nieczuja Ostrowskiego. Dzięki współpracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego i Zespołu ds. Kombatantów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ponad 60 weteranów walk o niepodległość jeszcze przed Świętami otrzymało wielkanocne paczki. Angażując dzieci i młodzież szkolną w akcje na rzecz naszych bohaterów, wspólnie dbamy o to, by pamięć i szacunek nie odeszły wraz z nimi. Sztafeta pokoleń powinna dalej trwać – to obowiązek nas wszystkich.

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3678092632302800

 

Uroczyste  obchody  500 rocznicy legendarnej obrony miasta Elbląga przed Krzyżakami

8 marca 2021 r. w naszym mieście zainaugurowane zostały obchody Roku Piekarczyka, upamiętniające postać młodego czeladnika piekarskiego, który – według lokalnej legendy – przed 500 laty obronił miasto przed Krzyżakami. To piękny jubileusz. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody 500-lecia organizowane przez władze miasta. Podjęliśmy  i zamierzamy  zrealizować różnorodne działania, chociaż ze względu na pandemię i obostrzenia większość z nich odbędzie  się zdalnie . Cele jakie pragniemy  osiągnąć to:

 • Popularyzacja wiedzy o historii Elbląga.
 • Popularyzacja legend elbląskich wśród dzieci i młodzieży.
 • Budowanie lokalnego patriotyzmu poprzez połączenie działań z wiedzą o miejscowej architekturze, geografii , historii i literaturze.
 • Kształtowanie wyobraźni , kreatywności uczniów poprzez tworzenie  prezentacji, utworów filmowych,  quizów.
 • Zwrócenie uwagi na kluczowe dla historii Elbląga wydarzenia i postaci.
 • Kształcenie więzi ze społecznością lokalną.
 • Wdrażanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt i tradycji naszego miasta- Uroczyste obchody święta Piekarczyka, Elbląskie Święto Chleba.
 • Wdrażanie do twórczego, świadomego i  odpowiedzialnego  korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

 

 Nasze działania, które zrealizowaliśmy w marcu 2021 r.

 • Zajęcia w terenie   – klasa 2a

 https://www.facebook.com/watch/?v=503804897450689

Pani Patrycja Machelska 6 marca w sobotni poranek wspólnie z dziećmi klasy 2 a i ich rodzicami udała się na starówkę elbląską . Przewodnikiem po historii  i zabytkach Elbląga  był legendarny Piekarczyk. Najpierw  dzieci poznały legendę o bohaterskim Piekarczyku. Następnie klasa została podzielona na cztery grupy , każda z grup otrzymała plan Starego Miasta. Legendarny Piekarczyk za pomocą wyznaczonej trasy „Ścieżka Piekarczyka” oprowadził dzieci po najważniejszych zabytkach i atrakcjach naszego miasta. Dzieci  wyruszyły spod Bramy Targowej ,  następnie udały się do  Galerii EL, Muzeum ,  Katedry  św. Mikołaja oraz  przeszły się ocalałym fragmentem Ścieżki kościelnej . Ścieżka kościelna to jedna z największych atrakcji Elbląga. Interesująca pozostałość po średniowiecznej świetności miasta. Finalnym zakończeniem zajęć było wykonanie prac plastycznych w szkole.

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3603488843096513

 • Zajęcia online  w klasie 2b – Jak Piekarczyk został bohaterem?

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3649235575188506

25 marca dzieci z klasy 2b obejrzały film animowany pt. „ Łopata piekarczyka Marcina”  https://youtu.be/yslIFMd1LFg oraz  głośno przeczytały  legendę o bohaterskim czeladniku. Następnie uczniowie rozegrali turniej wiedzy

Jak Piekarczyk został bohaterem?”

link :  https://wordwall.net/pl/resource/12854147

Uczniowie odpowiedzieli na 17 pytań – klikając po kolei na pudełka poznawali ich zawartość:

 • Ile lat temu rozegrała się legenda o piekarczyku Marcinie?
 • Czym zajmował się piekarczyk Marcin?
 • U kogo piekarczyk Marcin uczył się zawodu?
 • Jak nazywano  rzemieślnika w średniowieczu , który piekł chleb i wykuwał zbroję?
 • Kiedy i dlaczego strażnicy zaczęli trąbić na alarm ?
 • Jak zareagowali elblążanie na wiadomość ,że do miasta zbliżają się Krzyżacy?
 • Co zrobił mały piekarczyk Marcin?
 • Jak zakończyła się historia?
 • Co zrobili elblążanie na pamiątkę obrony miasta przed Krzyżakami?

Dzieci dokonały również  prostych obliczeń czasowych rozwiązując zadania:

 • Ile lat temu piekarczyk Marcin uratował miasto , jeśli 1 wiek to sto lat ?
 • W którym roku piekarczyk Marcin uratował miasto , skoro minęło 500 lat?

Korzystając z aplikacji mobilnej  „Ścieżka Piekarczyka”  uczniowie udali się na wirtualny spacer ,  poznali  historię  miasta i zabytki starówki. Zwiedzili  i odkryli zabytki elbląskiej starówki: Bramę Targową, ścieżkę kościelną, Katedrę św. Mikołaja.

Na koniec  dzieci  naniosły na mapę nazwy  obiektów ukazanych na obrazku  ,

file:///C:/Users/A/Downloads/plansze-miasta-polski-elblag-bc%20(1).pdf

rozwiązały krzyżówkę interaktywną https://wordwall.net/pl/resource/12569796 oraz wspólnie zredagowały notatkę : Jak piekarczyk Marcin został bohaterem?

https://wordwall.net/pl/resource/12855303

 •  zajęcia w klasach 1a i 1b – Piekarczyk, który uratował Elbląg.

19 marca  legendę o Piekarczyku poznały  najmłodsze dzieci z klas 1a i 1b  . Dzieci obejrzały film animowany pt. „ Łopata piekarczyka Marcina”  https://youtu.be/yslIFMd1LFg, wykonały różnorodne ćwiczenia:

Obrazek- https://wordwall.net/pl/resource/12857933-

quiz https://wordwall.net/pl/resource/12851593

Wykorzystując tradycyjne techniki plastyczne ,  rozwijające sprawność manualną,  dzieci wycięły Bramę Targową wraz z okienkami , które w odpowiedniej kolejności  przykleiły i pokolorowały. https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3640246526087411

 Quiz wiedzy o mieście  dla elblążan i uczniów

Szkoły Podstawowej nr 14

Nauczyciel historii pani Katarzyna Staniszewska wspólnie z chętnymi uczniami z klas 8 opracowała i zorganizowała  on-line  quiz wiedzy o Elblągu, w którym udział wzięli  chętni uczniowie, nauczyciele, rodzice szkoły oraz mieszkańcy miasta.  Pretekstem do opracowania quizu  stała się  obchodzona  500. rocznica obrony Elbląga przed Krzyżakami. Pytania dotyczyły nie  tylko tamtej epoki, ale  również nawiązywały do historii miasta na przestrzeni wieków.  Uczestnicy quizu zmierzyli się z takimi pytaniami , jak:

 • Kto jest uważany za ojca elbląskiej motoryzacji?
 • Która budowla w Elblągu jest najwyższa?
 • Co przed wojną mieściło się w budynku Muzeum?

Quiz dostępny był na facebooku i platformie  miejskiej- portel.pl  w dniach  od 20 marca do 27 marca.  Quiz spotkał się z życzliwym zainteresowaniem elblążan, którzy w komentarzach dzielili się swoimi wrażeniami. Najciekawsze opinie, które sprawiły wiele radości twórcom quizu  to:

„ Wielkie brawa i uznanie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy przy ul. Romualda Mielczarskiego 45 na Zatorzu. Ja również jestem z Was bardzo dumny. Elblążanin”

„ Zgadzam się w pełni. Świetny quiz. Piękne ilustracje przy każdym pytaniu. W przygotowanie tych interesujących pytań włożono sporo pracy, ale było warto. Brawo uczniowie. Każdy mieszkaniec Elbląga powinien zmierzyć się z tymi pytaniami. Dla sprawdzenia swojej wiedzy lub dla nauczenia się czegoś o historii naszego miasta. Świetna lekcja historii w pigułce.”

„Super pomysł i chwała dzieciakom za zaangażowanie!!!”

„Średnia odpowiedzi 22 na 26 pokazuje, że pytania nie są banalne inaczej gdyby była 26 na 26 więc jakaś trudność się jednak pojawiła. Zgadzam się, że gdyby zapytać przechodniów na ulicy mieli by problemy z odpowiedzią na niektóre pytania. Quiz przygotowany bardzo dobrze i nie widzę powodów do krytyki. Nie wiem co pierwszy komentujący chciał by znaleźć w quizie o Elblągu? Dzieciaki z SP 14 Brawo dla Was.”

https://www.portel.pl/wiadomosci/czas-na-quiz-sprawdz-co-przygotowali-uczniowie/122255

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3634941773284553

 • film pt.” Legenda o piekarczyku Marcinie”  

https://youtu.be/8uceRHkrbiQ

Minęło już 500 lat od wydarzenia, które zmieniło historię naszego miasta. Z okazji okrągłej rocznicy obrony miasta przed Krzyżakami pod kierunkiem nauczyciela  pana Włodzimierza Wawro oraz pań Doroty Burdynowicz i Beaty Mazurowskiej  powstał  film niemy , animacja, która nawiązuje do legendy o elbląskim Piekarczyku. Panie Dorota i Beata wspólnie z chętnymi uczniami klas 4-8 wykonały rekwizyty oraz  dokonały własnej  adaptacji  znanego dzieła literackiego- legendy pt. „ Łopata małego piekarczyka” autorstwa Marii Kruger. Aby zrealizować swój projekt nauczyciele nawiązali współpracę z dyrekcją Muzeum Zamkowego w Malborku. Naszym artystom udostępniono bardzo dużą ilość pomieszczeń. Dyrektor Szkoły pani Barbara Pierzyńska – Czujwid  zorganizowała przejazd do Malborka , gdzie  w naturalnych plenerach zamku , w kuchni  i izbie  kuchmistrza oraz na dziedzińcu  i w młynie powstały sceny z udziałem dzieci. Nasi mali artyści świetnie wczuli się role : mieszczan Elbląga, rzemieślników , rycerzy krzyżackich. Ubrani w stroje z epoki, które na potrzeby filmu zostały wypożyczone  z Teatru  im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Skład grupy aktorskiej , biorącej udział w filmie:

– odtwórca głównej roli- Damian Kitowski

– ukochana piekarczyka Marcina- Wiktoria Śluborska

– Paweł Kozik

– Julia Pawelec

-Paweł Nabakowski

– Maksymilian Łapiński

– Amelia i Marta Warzechowska

– Patrycja Sadkowska

– Monika Stec

Dekoracje:

– rysunek Piekarczyka- Agnieszka Wawro

-wykonanie obrazu Starego Miasta- Anna Mączyńska

 

https://www.facebook.com/sp14elblag/posts/3666979436747453

 

 • Turniej klas 4-5

30 marca wychowawczynie klas 4a i 5a panie  Tatiana Zawicka i Katarzyna Staniszewska zorganizowały i przeprowadziły – turniej klasowy „ Łopata Piekarczyka”.   Wybrani i chętni uczniowie wzięli udział w turnieju online , który składał się z dwóch etapów. W I-etapie  uczniowie  samodzielnie  , w domu  zapoznali się z tekstem legendy pt.

„ Łopata małego piekarczyka” autorstwa Marii Kruger. 30 marca wybrani reprezentanci klas spotkali się online , aby rozegrać między sobą turniej – Potyczki językowe– składający się z sześciu różnorodnych zadań:

Zadanie 1 -Quiz – sprawdzający stopień zrozumienia tekstu lektury . Każdy przedstawiciel klasy losował numer pytania . Pierwszą rundę wygrali przedstawiciele klasy 4a .

https://wordwall.net/pl/resource/13230365

Zadanie 2- Cechy legendy  –https://wordwall.net/pl/resource/8781426

Uczniowie wskazali  cechy legendy, wygrała klasa, której przedstawiciel   zrobił to  bezbłędnie i najszybciej. Najlepszy okazał się uczeń klasy 5a – Nataniel Kisieniowski z czasem 6 sekund , kolejny wynik uzyskała uczennica klasy 4a Marta Warzechowska 17,7 sekund.

Zadanie 3–  Notatka : O jakim ważnym wydarzeniu historycznym opowiada legenda  „ Łopata małego piekarczyka” ?

Uczniowie wspólnie  uzupełniali tekst notatki wpisując  brakujące słowo  – rundę wygrała klasa 4a  https://wordwall.net/pl/resource/12669488

Zadanie 4– Uczniowie  w legendzie „ Łopata małego piekarczyka” wskazali  elementy rzeczywiste- prawdziwe  i fikcyjne- nieprawdziwe. https://wordwall.net/pl/resource/13232037

Rundę wygrał  zawodnik klasy 5a  – Nataniel Kisieniowski , który zrobił to  najszybciej i bezbłędnie z czasem 10,2 sekundy. Następny wynik uzyskał uczeń klasy 4 a- Alan Szuryński z czasem 13,5 sekund.

Zadanie 5Turniej matematyczny  –Wszyscy uczniowie rozwiązywali wylosowane  zadania tekstowe z matematyki . W tej rundzie lepsza okazała się klasa 4a .

https://wordwall.net/pl/resource/13219017

Zadanie 6– Na koniec turnieju uczniowie wykonali zadanie typu- labirynt. 

 https://wordwall.net/pl/resource/12532702

Najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy 5a – Paulina Markowska z czasem 54,8 sekund.

Ostatecznie rywalizację wygrała klasa 4a – uzyskując 11 punktów. Klasa 5a uzyskała 10 punktów.

Zwycięską  drużynę klasy 4a – tworzyły dzieci:

– Marta Warzechowska

-Aleksandra Gałeczka

-Alan Szuryński

-Norbert Frąckiewicz

Drużynę  klasy 5a – tworzyły dzieci:

– Paulina Markowska

-Nataniel Kisieniowski

– Oliwier Jurago