Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy

ul. Mielczarskiego 45

82-300 Elbląg

tel/fax: 55-625-85-91

strona www: sp14.elblag.pl

e-mail: sekretariat@sp14.elblag.pl

Dyrektor Szkoły – Kazimiera Pierzyńska-Czujwid

Wicedyrektor Szkoły – Izabela Jażdżyńska

numery wewnętrzne:

Sekretarz                       8582 – Ewa Szwedko

Pielęgniarka                  8584 – Agnieszka Łoś

Pedagog                        8586 – Dorota Burdynowicz

Kadry                             8589 – Anetta Szwarc

Kierownik świetlicy       8590 – Wiesława Witucka

Intendent                      8590 – Karolina Owocka

Dyżurka                        8588

numer konta bankowego szkoły

89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

numer konta bankowego Rady Rodziców

50 1750 0012 0000 0000 3879 7263

Gdzie się mieścimy

plan lekcji