Experyment klas VII w Gdańsku i Gdyni

W dniu 7 maja 2019 roku klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu
uczestniczyły w wycieczce do Gdańska i Gdyni. W czasie pobytu w Gdańsku
uczniowie z opiekunami zwiedzili piękną Gdańską Starówkę i uczestniczyli
w zajęciach w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Drugim punktem programu
wycieczki były zajęcia przyrodnicze w Centrum Nauki „Experyment” w
Gdyni. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i zostały
zrealizowane w ramach projektu „Experyment edukacja przyszłości”.
Uczniowie wykonywali zadania, które łączyły nowoczesną edukację z
doskonałą zabawą. Wystawa dawała możliwość uczniom do zdobywania wiedzy
praktycznej, eksperymentowania ze zjawiskami przyrodniczymi,
samodzielnego wyjaśniania zjawisk fizycznych, chemicznych i
biologicznych. Wycieczka do Centrum Nauki „Experyment” spełniła założone
cele, pozwoliła uczestnikom zdobywać wiedzę w trakcie zabawy,
przyczyniła się do integracji grupy i uświadomienia uczestnikom ich
predyspozycji psychofizycznych.
Opiekunowie młodzieży: A. Konecka, J. Piwowarczyk, J. Sielaff i
K. Joanakowska.

Cele wycieczki klas VII na zajęcia  w  Centrum Nauki „Experyment”:
•       rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczestników,
•       poznawanie przez uczestników ich mocnych stron, uzdolnień i
zainteresowań w zakresie nauk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych,
•       wyjaśnianie istoty zjawisk fizycznych, chemicznych i matematycznych,
•       zdobycie praktycznych wiadomości o ochronnie środowiska, budowie
organizmu człowieka, procesach fizjologicznych związanych z ruchem i
spalaniem pokarmów,
•       rozwijanie ekspresji twórczej i logicznego myślenia,
•       kształcenie umiejętności pracy zespołowej, współpracy,
•       kształcenie postawy aktywności w zdobywaniu wiedzy,
•       nauka przez doświadczenie, obserwację, ćwiczenia praktyczne,
•       przygotowanie do planowania kariery zawodowej i świadomego wyboru
dalszego kształcenia,
•       integracja młodzieży i wspólna zabawa.