Kadra pedagogiczna

Awiżeń Anna – chemia

Burdynowicz Dorota – pedagog

Chyłek Bożena – nauczyciel wspomagający

Dobies Dorota – nauczanie wczesnoszkolne

Fabisiak Monika – logopeda

Grondecka Joanna – nauczanie wczesnoszkolne

Grynis Paweł – w-f

Garczarczyk Aleksandra – w-f, gimnastyka korekcyjna

Jonakowska Krystyna – matematyka

Karcz Joanna – nauczyciel świetlicy

Kamm Dorota – historia, wos, geografia

Karpińska Iwona – nauczanie wczesnoszkolne

Konecka Anna – fizyka

Koteluk Magdalena – w-f

Kowalski Jacek – religia

Kozłowska Patrycja – nauczyciel świetlicy

Kubas Sylwia – nauczyciel wspomagający

Kuczuro-Waszak Beata – nauczanie wczesnoszkolne

Machelska Patrycja – nauczanie wczesnoszkolne

Mazurowska Beata – nauczyciel bibliotekarz

Obrębska Aneta – plastyka,

Obszańska Mirella – nauczanie wczesnoszkolne

Oganowska Marzena – j. angielski, biologia, przyroda

Orzeł Katarzyna – j. angielski

Pacer Łukasz – j. angielski

Pierzyńska-Czujwid Kazimiera – wos

Pisarkiewicz Elżbieta – edb, plastyka, technika, muzyka

Posacka Danuta – nauczyciel świetlicy

Sidor Aleksandra – wychowanie przedszkolne

Sielaff Jolanta – matematyka

Staniszewska Katarzyna – historia, j. polski

Statek Iwona – fizyka

Tuzimek Beata – j. polski

Wawro Włodzimierz – informatyka

Wityk Ewa – j. polski

Witucka Wiesława -kierownik świetlicy

Wołoch-Romańczyk Lucyna – psycholog

Zygarłowska Ewa – j. niemiecki

Zawicka Tatiana – j. polski

ks. Jakubowski Łukasz – religia