Kadra pedagogiczna

Burdynowicz Dorota – pedagog

Dobies Dorota – nauczanie wczesnoszkolne

Fabisiak Monika – logopeda

Grondecka Joanna – nauczanie wczesnoszkolne

Grynis Paweł – w-f

Karcz Joanna – wychowawca świetlicy

Kamm Dorota – historia, wos, geografia

Konecka Anna – fizyka, matematyka

Kowalski Jacek – religia

Kubas Sylwia – nauczyciel wspomagający

Kuczuro-Waszak Beata – nauczanie wczesnoszkolne

Machelska Patrycja – nauczanie wczesnoszkolne

Mazurowska Beata – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

ks. Mikołajczyk Kamil – religia

Obrębska Aneta – wychowawca świetlicy

Oganowska Marzena – j. angielski, biologia, przyroda

Orzeł Katarzyna – j. angielski

Pietrusiński Paweł – wf

Pierzyńska-Czujwid Kazimiera – wos

Pisarkiewicz Elżbieta – edb, plastyka, technika, muzyka

Sidor Aleksandra – nauczanie wczesnoszkolne

Sielaff Jolanta – matematyka

Staniszewska Katarzyna – historia, j. polski

Staniaszek Beata – wychowawca oddziału przedszkolnego

Tuzimek Beata – j. polski

Wawro Włodzimierz – informatyka, technika

Wityk Ewa – j. polski

Witucka Wiesława -kierownik świetlicy

Wołoch-Romańczyk Lucyna – psycholog

Zygarłowska Ewa – j. niemiecki