Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15.000 zł na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (w tym 3.000 zł wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący szkołę).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Jest kontynuacją programu z lat 2016–2020, a jego budżet to ponad miliard złotych. 

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane przez naszą placówkę środki finansowe w ramach Priorytetu 3. będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i dokupienie pozycji lekturowych, które zasilą księgozbiór szkolnej biblioteki. Wyposażymy również pomieszczenia biblioteczne w nowe regały. Dla podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć zostanie zakupiony tablet.

Zaproponuj książki do biblioteki- wypełnij ankietę!

Dokonując zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pragniemy spełnić aktualne potrzeby czytelników i zakupić takie pozycje, które będą zgodne z oczekiwaniami oraz zainteresowaniami naszych uczniów. Zapraszamy do wspólnego tworzenia listy książek, które wzbogacą zbiory biblioteki szkolnej i wypełnienia krótkiej ankiety w terminie do 15 listopada.

Ankieta dla rodziców:

https://forms.gle/peLiaZfhUSWiwkf4A

Ankieta dla uczniów (żeby otworzyć link, zaloguj się na szkolne konto Google):

https://forms.gle/vnFdsFCgNcwUBEfZA

Swoje propozycje można również zgłaszać w bibliotece szkolnej. Wystarczy na miejscu wypełnić przygotowany formularz, a następnie wrzucić go do urny.