Rada Rodziców

UWAGA!!!!!
Zmiana numeru konta Rady Rodziców
Podajemy nowy numer konta
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Nr konta:
50 1750 0012 0000 0000 3879 7263