Wykaz podręczników

Przedstawiamy Państwu wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

RODZICE WE WŁASNYM ZAKRESIE KUPUJĄ PODRĘCZNIKI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO RELIGII WE WSZYSTKICH KLASACH.
POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE ZAPEWNIA SZKOŁA Z DOTACJI!

Klasa 0

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8