Wykaz podręczników

 Podręczników na rok szkolny 2023/2024

RODZICE WE WŁASNYM ZAKRESIE KUPUJĄ PODRĘCZNIKI  DO RELIGII WE WSZYSTKICH KLASACH

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE ZAPEWNIA SZKOŁA Z DOTACJI!