Program dla szkół

Na tej stronie publikowane będą informacje dotyczące ,,Programu dla szkół”. Przeznaczone będą dla rodziców dzieci z klas 1-5, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego zasady realizowania „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021., mogą brać udział w programie.

Proszę również zapoznać się z warunkami udziału w programie:

Warunki_udzialu_w_Programie_dla_szkol__2020_2021-1

oraz z załącznikiem nr XI -Zgoda rodziców na udział w programie

Zalacznik_XI_Zgoda_rodzicow__opiekunow_na_udzial_w_programie