Świetlica

ŚWIETLICA

W naszej szkole funkcjonuje świetlica dzienna i popołudniowa.
 Tutaj większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny.

Godziny pracy dziennej świetlicy szkolnej: 6.30- 16.30

 

ŚWIETLICA POPOŁUDNIOWA

GRUPA I- D. POSACKA GRUPA II- J. KARCZ
poniedziałek 15.00-18.00 15.00-18.00
wtorek 15.00-18.00 15.00-18.00
środa 15.00-18.00 14.00-18.00
czwartek 14.00-18.00 15.00-18.00
piątek 15.00-18.00 15.00-18.00

  • Dzieci z naszej świetlicy mogą brać udział w następujących formach aktywności:
  • Zajęcia artystyczno-techniczne
  • Zajęcia ruchowe
  • Zajęcia wpływające na rozwój umysłowy(czytelnictwo, gry, quizy, konkursy itp.)
  • Gry dydaktyczne
Opiekę nad dziećmi sprawują: Chyłek Bożena, Joanna Karcz, Danuta Posacka, Patrycja Kozłowska, Marzena Oganowska, Joanna Rucińska, Ewa Zygarłowska, Jadwiga Abrusiewicz oraz kierownik świetlicy- Wiesława Witucka.
Dobór najodpowiedniejszych form (uwzględniający potrzeby i zamiłowania dziecka), wypełnienie ich odpowiednią treścią decydują o wynikach pracy. Świetlica dysponuje salą zabaw oraz pomieszczeniem stołówki. Wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne (komputer z dostępem do Internetu, konsola i gry PS3). W razie potrzeby korzystamy z sal edukacji wczesnoszkolnej.