Dokumenty szkolne

Roczny plan pracy szkoły

Oceny z zachowania

Zasady współpracy z rodzicami

Statut Szkoły nr 14 w Elblągu

Załącznik_nr_1_do_Statutu

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych