Samorząd Uczniowski

 

 

                               SAMORZĄD UCZNIOWSKI                                   rok szkolny: 2023/2024

klasy VI-VIII

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego:  

 Przewodnicząca SU – Magdalena Cywińska 

Zastępcy SU – Aniela Borowska, Marta Warzechowska

Opiekun 

  Anna Modrzewska

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

 Przewodnicząca MSU – Oliwia Jobczyk

Zastępca MSU – Aleksander Kłos

Skład MSU:

Blanka Betcher- Jankowska

Nela Kaciłowicz

Opiekun 

  Beata Staniaszek