Opłaty

Obiady szkolne wydawane będą osobom, które dokonały w wyznaczonym czasie wpłaty u Intendenta  lub na konto bankowe Szkoły lub dostarczyły decyzję z MOPS.

OGŁOSZENIE

ABONAMENT OBIADOWY

październik 2018

69,00 zł (23 dni x 3,00 zł)

Wpłat należy dokonywać u intendenta
25.09.2018 – 8.00 – 14.00 wtorek
26.09.2018 – 8.00 – 14.00 środa
27.09.2018 – 7.00 – 15.00 czwartek
28.09.2018 – 8.00 – 14.00 piątek 

UWAGA!

PO WYZNACZONYM TERMINIE WPŁATY

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Można płacić przelewem (przelew należy wykonać  dniach 3 i 4 września 2018)

Szczegółowe informacje na stronie www.sp14.elblag.pl 

UWAGA zmiana konta !

 Konto szkoły od 01.10.2018    

89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

Uwaga: Osoby, które płacą przelewem proszone są o kontakt z intendentem w związku z odpisami za wycieczki. tel. 55-625-85-90