Opłaty

Przypominamy !

opłaty za miesiąc kwiecień 2019

36,00 zł (12 dni x 3,00 zł)

Wpłat należy dokonywać u intendenta

26.03.2019 –  8.00 – 14.00  wtorek

27.03.2019 –  8.00 – 14.00  środa

28.03.2019 –  7.00 – 15.00  czwartek

29.03.2019 –  8.00 – 14.00  piątek

 Obiady szkolne wydawane będą osobom, które dokonały w wyznaczonym czasie wpłaty u Intendenta  lub na konto bankowe Szkoły lub dostarczyły decyzję z MOPS.

OGŁOSZENIE

ABONAMENT OBIADOWY

UWAGA zmiana konta !

 Konto szkoły od 01.10.2018    

89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

Uwaga: Osoby, które płacą przelewem proszone są o kontakt z intendentem w związku z odpisami za wycieczki. tel. 55-625-85-90

Wpłaty za obiady styczniowe będą przyjmowane w dniach

2,3,4 stycznia 2019

kwota 39,00 (13 x 3,00)

Wpłaty za obiady lutowe  będą przyjmowane w dniach

15,16,17,18 stycznia 2019

kwota 57,00 (19 x 3,00) (przed feriami zimowymi)

W pierwszym terminie można wpłacić  obie kwoty

UWAGA!

PO WYZNACZONYM TERMINIE WPŁATY

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Można płacić przelewem (przelew należy wykonać  dniach 3 i 4 września 2018)

Szczegółowe informacje na stronie www.sp14.elblag.pl 

UWAGA zmiana konta !

 Konto szkoły od 01.10.2018    

89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

Uwaga: Osoby, które płacą przelewem proszone są o kontakt z intendentem w związku z odpisami za wycieczki. tel. 55-625-85-90