Opłaty

Przypominamy !

Abonament za obiady na m-c luty należy wpłacić do

18.01.2019 (przed feriami)

kwota 57,00

 

Obiady szkolne wydawane będą osobom, które dokonały w wyznaczonym czasie wpłaty u Intendenta  lub na konto bankowe Szkoły lub dostarczyły decyzję z MOPS.

OGŁOSZENIE

ABONAMENT OBIADOWY

UWAGA zmiana konta !

 Konto szkoły od 01.10.2018    

89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

Uwaga: Osoby, które płacą przelewem proszone są o kontakt z intendentem w związku z odpisami za wycieczki. tel. 55-625-85-90

Wpłaty za obiady styczniowe będą przyjmowane w dniach

2,3,4 stycznia 2019

kwota 39,00 (13 x 3,00)

Wpłaty za obiady lutowe  będą przyjmowane w dniach

15,16,17,18 stycznia 2019

kwota 57,00 (19 x 3,00) (przed feriami zimowymi)

W pierwszym terminie można wpłacić  obie kwoty

UWAGA!

PO WYZNACZONYM TERMINIE WPŁATY

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Można płacić przelewem (przelew należy wykonać  dniach 3 i 4 września 2018)

Szczegółowe informacje na stronie www.sp14.elblag.pl 

UWAGA zmiana konta !

 Konto szkoły od 01.10.2018    

89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

Uwaga: Osoby, które płacą przelewem proszone są o kontakt z intendentem w związku z odpisami za wycieczki. tel. 55-625-85-90