Dla ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

TERMINY:

Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

  • 14 maja 2024 r.(wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja 2024 r. (środa) o godzinie 9:00  – egzamin z matematyki,
  • 16 maja 2024 r.(czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Wszystko na temat egzaminu ósmoklasisty:

W tej witrynie będziemy prezentowali materiały promocyjne nadesłane

przez szkoły średnie i zawodowe.