Pedagog/Psycholog

Pedagog szkolny
Pani Dorota Burdynowicz
Godziny pracy:
Poniedziałek 10.00- 15.00 (15.20- 16.50 zajęcia socjoterapeutyczne)
Wtorek 9.00- 14.00 (8.00- 8.45 zajęcia socjoterapeutyczne)
Środa 8.00- 12.00
Czwartek 8.00- 12.00
Piątek 12.00- 14.00
Psycholog szkolny
Pani Lucyna Wołoch- Romańczyk
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00- 10.30
Wtorek 13.00- 15.30
Środa 12.00- 14.30
Czwartek 12.00- 14.30
Psycholog szkolny
Pani Marta Wilk
Godziny pracy:
Poniedziałek 15.20- 16.05 (zajęcia socjoterapeutyczne)
Wtorek 8.45-10.45 (8.00- 8.45 zajęcia socjoterapeutyczne)
Środa 8.00-16.00