Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus

ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, umożliwiającego zdalną edukację.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w czerwcu br., Departament Edukacji UM złożył kolejny wniosek grantowy na zakup laptopów z rządowego programu “Zdalna Szkoła Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łącznie Gmina Miasto Elbląg z programów „Zdalna szkoła” i  „Zdalna szkoła plus” pozyskała kwotę 263 560 zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie też pomocny już po powrocie uczniów do szkół.

Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych Gmina Miasto Elbląg złożyła w kwietniu br. Otrzymano wówczas  99 760 zł i zakupiono nowoczesny sprzęt do nauki w trybie „online” – 35 sztuk laptopów z systemem Windows 10 oraz 40 sztuk słuchawek nagłownych z mikrofonem. Sprzęt został przekazany do 16 elbląskich podstawówek.

Na początku maja okazało się, że można składać kolejne wnioski na komputery do zdalnej nauki, tym razem w ramach nowej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła Plus”. Miasto ponownie złożyło taki wniosek i pozyskało dokładnie 163 800 zł, za co planuje zakupić kolejne 63 sztuki laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowią odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Sprzęt przeznaczony będzie dla dzieci z elbląskich rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej.