Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2.Rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu w czytelni.
3.Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki (podanych na drzwiach).
4.Jednorazowo można  wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
5.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
6.Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na pięć miesięcy.
7.Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zarezerwowana.
8.Uczniom i  nauczycielom, którzy nie oddają książek w terminie, zostanie ograniczona możliwość wypożyczenia książek do jednej.
9.W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany kupić inną, uzgodnioną z bibliotekarzem.
10.Wszystkie książki należy oddać na jeden tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
11.Z księgozbioru czytelni można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
12.Książki, czasopisma i inny rodzaj zbiorów z księgozbioru podręcznego odstawia   na miejsce bibliotekarz.                                                                                                                13.Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
14.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
15.Do biblioteki nie można wnosić teczek i plecaków oraz ubrań wierzchnich.
16.Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy kończą naukę bądź pracę w szkole są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką