Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2.Rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu w czytelni.
3.Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki (podanych na drzwiach).
4.Jednorazowo można  wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
5.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
6.Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na pięć miesięcy.
7.Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zarezerwowana.
8.Uczniom i  nauczycielom, którzy nie oddają książek w terminie, zostanie ograniczona możliwość wypożyczenia książek do jednej.
9.W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany kupić inną, uzgodnioną z bibliotekarzem.
10.Wszystkie książki należy oddać na jeden tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
11.Z księgozbioru czytelni można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
12.Książki, czasopisma i inny rodzaj zbiorów z księgozbioru podręcznego odstawia   na miejsce bibliotekarz.

13.Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
14.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
15.Do biblioteki nie można wnosić teczek i plecaków oraz ubrań wierzchnich.
16.Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy kończą naukę bądź pracę w szkole są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką

 

Francuski pisarz Daniel Pennac zaproponował czytelnikom 10 niezbywalnych praw. Oto one: 
1. Prawo do nieczytania.
2. Prawo do opuszczania stron.
3. Prawo do nieskończenia książki.
4. Prawo do czytania byle czego.
5. Prawo do czytania byle gdzie.
6. Prawo do czytania raz tego, raz owego.
7. Prawo do ponownego przeczytania.
8. Prawo do czytania na głos.
9. Prawo do niemówienia o lekturze.
10. Prawo do zatopienia się w lekturze, uznania świata fikcyjnego za realny.